Kursā tiek piedāvāta iespēja meklēt atbildes uz jautājumiem: Kāda ir mūsdienu izglītība? Ar kādiem izaicinājumiem skolotāji visbiežāk sastopas pedagoģiskajā procesā? Kur un kā rast risinājumus izaicinājumiem? Kā strādāt ar dažādiem skolēniem? Kā veidot skolēncentrētu mācību vidi?
Kursu materiāli ietver tekstus, uzdevumus, lekcijas, prezentācijas, attēlus, video, diskusiju forumus un zināšanu pārbaudes testus.
Kursa saturs ir paredzēts apguvei gan klātienē, gan attālināti.
Pamata komunikācijas veidi kursā ir tērzētavas, forumi, video konferences, tīmekļa semināri, klātienes sarunas un diskusijas, e-pasts.