Kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar galveno biomolekulu struktūru un funkcijām, kā arī pamata bioķīmiskajiem procesiem cilvēka organismā. Kurss sniedz priekšzināšanas medicīniskās bioķīmijas, farmakoloģijas, patoloģijas, molekulārās ģenētikas un iedzimto slimību kursu apgūšanai. Lekciju materiālu papildina praktiskie darbi.