Mērķis - iepazīstināt studentus ar bibliotekārās nozares likumdošanu, tās attīstību pasaulē un Latvijā. Uzdevums - sniegt teorētiskās zināšanas par bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes likumdošanas veidošanos, likumdošanas aktiem, standartizāciju. Saturs - kursu veido teorētiskas lekcijas, semināros studenti iepazīstas ar likumdošanas aktiem Latvijā un citās valstīs, veic to analīzi un salīdzināšanu.