Kursa mērķis ir sniegt vispārēju ieskatu Eiropas Savienības darbības pamatprincipos un ES tiesību pamatnostādnēs. Kursa gaitā tiks apskatīta ES galveno institūciju uzbūve, darbības principi, institūciju savstarpējā mijiedarbība, kā arī ES tiesību piemērošana ES un Latvijas tiesās. Tāpat tiks sniegts īss ievads kopējā ES tirgus tiesiskajā regulējumā.