Cilvēktiesības ir starptautisko tiesību atsevišķa joma, kura rosinājusi virkni izaicinošu jautājumu starptautisko tiesību juristiem.Kā starptautisko cilvēktiesību standarti var tikt iedzīvināti valstīs ar dažādām kultūrām, tautībām, reliģijām un ekonomiskajām sistēmām? Kādas ir indivīda tiesības un pienākumi saskaņā ar starptautiskajām tiesībām? Kādas ir attiecības starp valsts suverenitāti un cilvēktiesībām? Šie jautājumi nodarbina ne tikai starptautisko tiesību juristus, bet arī visus tos, kuri ir ieinteresēti saprast grūtības, kuras rodas cilvēktiesības aizsargājot starptautiskā līmenī.Kursa mērķis ir sniegt zināšanas un izpratni par cilvēktiesību pamatjautājumiem, vietu un lomu citu tiesību nozaru vidū, starptautiskajiem cilvēktiesību dokumentiem, to iedzīvināšanu.