Course Image Ģeog2011 : Kartogrāfija

Ģeog2011 : Kartogrāfija

Studiju kurss domāts viena no ģeomātikas apakšnozares virziena - kartogrāfijas - praktiskā pielietojuma un teorētiskās bāzes apgūšanai, kā arī sniedz zināšanas par kartogrāfiju, tās principiem, attīs…