Kurss sniedz zināšanas par derīgo izrakteņu un to atradņu definīcijām, atradņu formu, sastāvu un uzbūvi, derīgo izrakteņu atradņu ģenētisko klasifikāciju, derīgo izrakteņu atradņu meklēšanas un izpētes metodiku, Latvijas minerālizejvielu resursiem un to izmantošanas iespējām.