Course Image Ķīmi2005 : Organiskā ķīmija I

Ķīmi2005 : Organiskā ķīmija I

Studiju kursa mērķis ir sniegt studējošiem zināšanas par organiskiem savienojumiem un to pārvērtībām - to vietu dabā un cilvēku dzīvē, iegūšanas metodēm, fizikālajām un ķīmiskajām īpašībām, izmantoša…