Studiju kursa mērķis ir sniegt studējošiem zināšanas par organiskiem savienojumiem un to pārvērtībām - to vietu dabā un cilvēku dzīvē, iegūšanas metodēm, fizikālajām un ķīmiskajām īpašībām, izmantošanas jomām un iespējām, kā arī attīstīt prasmes iegūt un pārveidot organiskās vielas, tās pareizi nosaukt, izskaidrot to rašanās vai pārveidību vienkāršākos mehānismus. Kursā ir īsi aplūkotas visas nozīmīgākās organisko savienojumu klases, parādītas to savstarpējās pārvērtības, atzīmētas pašas svarīgākās fizikālās un ķīmiskās īpašības, aplūkoti organisko savienojumu nomenklatūras principi un prakse.