Kursa mērķis ir izveidot priekšstatus par planētas Zeme, Zemes garozas, kontinentu un okeānu, kā arī dzīvības vēsturi un attīstības likumsakarībām. Kursa uzdevumi: 1) paaugstināt studentu kritiskās domāšanas spējas; 2) padziļināt priekšstatu par ģeoloģisko veidojumu vecuma noteikšanas metodēm un ģeoloģiskās vēstures periodizāciju; 3) sniegt pamatzināšanas par Zemes garozas, iežu, kontinentu, okeānu, atmosfēras un dzīvības rašanos un vēsturi dažādos ģeoloģiskā laika posmos; 4) rast izpratni par pagātnes ģeoloģisko procesu evolūciju un izmaiņu izpratnes prognozes vērtību; 5) veicināt priekšstatu veidošanos par to, kā zināšanas Zemes vēsturē var izmantot derīgo izrakteņu izvietojuma paredzēšanai, ģeoloģisko risku un vides problēmu dziļākai izpratnei.