Course Image Ģeol2015 : Zemes evolūcija

Ģeol2015 : Zemes evolūcija

Kursa mērķis ir izveidot priekšstatus par planētas Zeme, Zemes garozas, kontinentu un okeānu, kā arī dzīvības vēsturi un attīstības likumsakarībām. Kursa uzdevumi: 1) paaugstināt studentu kritiskās d…