Course Image Ģeog2022 : Iedzīvotāju un apdzīvojuma ģeogrāfija

Ģeog2022 : Iedzīvotāju un apdzīvojuma ģeogrāfija

Kurss iepazīstina ar pasaules un tās reģionu iedzīvotāju skaitu, izvietojumu, demogrāfiskajām tendencēm, raksturo iedzīvotāju kustības un ataudzes rādītājus, analizē iedzīvotāju sastāvu, analizē pasa…