Kurss iepazīstina ar pasaules un tās reģionu iedzīvotāju skaitu, izvietojumu, demogrāfiskajām tendencēm, raksturo iedzīvotāju kustības un ataudzes rādītājus, analizē iedzīvotāju sastāvu, analizē pasaules apdzīvojuma globālo karkasu un morfoloģiju, urbanizācijas areālus un procesus. Lekcijās sniegtās zināšanas tiek nostiprinātas praktiskajos darbos. Kursa mērķis - sniegt pamatzināšanas par iedzīvotāju kopuma demogrāfiskajiem rādītājiem, pasaules reģionu demogrāfiskajām īpatnībām, izvērtēt pasaules iedzīvotāju izvietojumu un tā veidošanās pamatprincipus.