Course Image Ģeol2010 : Minerāli un ieži*

Ģeol2010 : Minerāli un ieži*

Studiju kursa mērķis ir iepazīstināt ģeoloģijas bakalaura programmas studentus ar minerālu un iežu daudzveidību, sniegt zināšanas par kristāliskās vielas uzbūvi un īpašībām, minerālu diagnostiku un m…