Course Image Ģeog1060 : Augsnes zinātne

Ģeog1060 : Augsnes zinātne

Studiju kursā tiek apskatītas tēmas par augsnes veidošanās procesiem un morfoloģiju, augsnes sastāvu un tās ķīmiskajām un fizikālajām īpašībām, augsnes ģenēzi un klasifikāciju, ģeogrāfiju, izmantošan…