Kursa mērķis ir izveidot priekšstatu par matemātiskajiem modeļiem, kas tiek izmantoti datoru un programmu principiālo iespēju pētīšanā, kā arī programmēšanas valodu sintakses aprakstos un sintaktiskās analīzes algoritmos.