Studiju kursa mērķis ir Iepazīstināt klausītājus ar dažādu datortehniku, aparatūru un izplatītāko programmatūru, kā arī ar darbu datortīklos un vispasaules tīmeklī, ņemot vērā uzturzinātnes vajadzības. Tiek aplūkotas dažādas mērījumu apstrādes aprēķinu metodes. Kurss orientēts uz datoru izmantošanu mācību un zinātniskajā darbā, rezultātu apstrādi, zinātnisko pētījumu veikšanu un darbu publicēšanu.