Kurss sniedz ekonomiskus izskaidrojumus darba devēju un darba ņēmēju uzvedībai - kā tie reāģē uz stimuliem un kavēkļiem, ko rada algas, cenas, peļna, likumi un regulējoši akti. Kursā tiek aplūkots gan tirgus aspekts, gan institūciju un politikas aspekti. Kursā analizētā darbaspēka tirgus un institūciju darbība palīdzēs studentiem pareizi novērtēt sociālas problēmas un pieņemt labāk pamatotus lēmumus kā darbaspēka tirgus dalībniekiem. Kursā plaši tiek izmantoti latvijas un citu valstu dati un piemēri.