Studiju kursu mērķis ir sniegt padziļinātas zināšanas par ledājiem, to ģeoloģisko darbību un tās sekām. Tas iztirzā ledāju hidrotermikas, dinamikas problēmas, kontinentālo segledāju paleoglacioloģisko zonalitāti un radiāli sektorālo struktūru.