Kursa mērķis ir noskaidrot I.Kanta "Spriestspējas kritikas" vietu un lomu mūsdienu filosofiskās estētikas kontekstā. Līdz ar to tiek veikta darba priekšmetiskā analīze un noskaidroti "Spriestspējas kritikas" sistēmiskie uzdevumi.