Course Image Ģeog1004 : Ģeodēzija

Ģeog1004 : Ģeodēzija

Studiju kursa mērķis ir veicināt studentu izpratni par ģeodēzisko un topogrāfisko lauka uzmērīšanas metožu lomu zemes un vides zinātnēs, par pielietojamās tehnikas, aparatūras un palīglīdzekļu kopumu…