Kurss iepazīstina studentus ar ģeodēzisko un topogrāfisko metožu lomu zinātnēs par Zemi, topogrāfisko metožu pielietojuma sfērām ģeogrāfijā, ģeoloģijā un vides zinātnē, ar pielietojamās tehnikas, aparatūras un palīglīdzekļu kopumu, to pielietojuma sfērām, metodēm un paņēmieniem, kā arī vēlāmajiem rezultātiem, iegūto datu apstrādi, novērojumu rezultātu kontroles formām.