Course Image Ģeog3030 : Ainavu ģeogrāfija

Ģeog3030 : Landscape Geography

Studiju objekts ir ainava, kas izpaužas materiāli-fizikālā realitātē nemitīgā mijiedarbībā starp dabas procesiem un cilvēka darbību, nemateriālās eksistenciālās vērtībās, simbolos. Uzdevumi – attīstī…