Course Image Ģeog2002 : Bioģeogrāfija

Ģeog2002 : Bioģeogrāfija

Studiju kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar dzīvās pasaules daudzveidību, ar sugu izvietojuma likumībām uz Zemes. Kursa uzdevumi ir gūt ieskatu bioģeogrāfijā kā multidisciplinārā zinātnē, kas i…