Kursa mērķis ir iepazīties ar Šventokšijas kalnu (Polija) sarežģīto uzbūvi un ģeoloģiskās attīstības vēsturi, radīt priekšstatu par tektonisko procesu un iežu sastāva ietekmi uz reljefa veidošanos, sniegt zināšanas par kaļķakmeņu, konglomerātu, smilšakmeņu un citu derīgo izrakteņu ieguvi un izmantošanu. Kurss dod iespēju paplašināt redzesloku un iegūt spēju vieglāk orientēties no Latvijas atšķirīgu reģionu ģeoloģijā, ļauj praktiski apgūt ģeoloģisko lauka pētījumu metodiku vertikāla un sakrokota slāņu saguluma apstākļos, nostiprina zināšanas atsegumu un karjeru sienu dokumentācijā, paraugu noņemšanā un sistematizācijā, apgūt ģeoloģiskās kartēšanas pamatus. Lauka studijas tiek organizētas sadarbībā ar Varšavas Universitātes mācību spēkiem un studentiem, kas veicina terminoloģijas apguvi angļu valodā.