Kursa mērķis ir attīstīt iemaņu lasīt tekstu latīņu valodā, aplūkojot dažādu autoru darbus, kas raksturo dažādus literatūras žanrus. Klasē un mājās students izlasa Pētera Abelārda, Hugo no sv. Viktoras, Akvinas Toma, Tertuliana darbus, kā arī vēsturisko tekstu paraugus, svēto dzīves aprakstus, dzejas paraugus un plānā norādīto citu žanru darbus. Izlasāmā teksta apjoms latīņu valodā ne mazāk par 300 lpp.