Patfizioloģija pēta slimību iemeslus, attīstības mehānismus un sekas. Kursa mērķis ir sniegt pārskatu par dzīvības norisēm slimā organismā, par slimību makroskopisko un mikroskopisko diagnostiku. Kursa uzdevums ir izskaidrot studentiem organisma galveno tipveida pataloģisko procesu būtību, slimību izcelsmes mehānismus, medikamentozās terāpijas lomu un profilaksi.