Kurss iepazīstina studentus ar patērētāju uzvedības pamatiem. Zināšanas par patērētājiem ir viens no būtiskākajiem nosacījumiem pamatotas biznesa stratēģijas izveidē. Kursa uzdevums ir sniegt studentiem zināšanas par patērētāju uzvedību kā akadēmisku disciplīnu un nodrošināt spēju pielietot teorētiskās zināšanas praksē.