Studiju kursa mērķis ir sniegt studentiem priekšstatu par rūpnieciski ražotu zāļu dizainu, tā nozīmi medikamenta farmakoloģiskajā aktivitātē. Tiek raksturoti tehnoloģijas pamatprincipi dažādu zāļu formu pagatavošanai un tiek sniegts zinātnisks pamatojums zāļu ievadīšanai konkrētā zāļu formā. Kursa mērķis ir sniegt studentiem pārskatu par zāļu ražošanu liela mēroga uzņēmumos, prasībām (laba ražošanas prakse) zāļu ražošanas uzņēmumiem zāļu ražošanas procesa nodrošināšanai, kā arī par jaunu tehnoloģiju ieviešanu jaunu zāļu formu radīšanā.