Studiju kursa mērķis ir sniegt padziļinātas zināšanas par mūsdienās izmantojamām elektroķīmiskām analīzes metodēm. Kursā tiks apskatītas sekojošas nodaļas: potenciometriskās (ieskaitot polarizācijas metodes), amperometrija, biamperometrija, katjonometrija, anjonometrija, voltamperometrija un tās atvasinātās metodes, inversā hronopotenciometrija. Kursa teorētiskais un praktiskais materiāls ir vērsts uz šo metožu lietošanas iespējām dažādās zinātnes sfērās (nanotehnoloģijās, farmācijā u.c. sfērās).