Kurss ir paredzēts dabas zinātņu maģistra akadēmiskai studiju programmai. Kursa mērķis ir sniegt studentiem zināšanas par optiskajām analīzes metodēm (spektrofotometriju, lumuniscences analīzi, atomabsorbciometriju, rentgenfluorescenci, atomemisijas analīzi u.c.). Lekcijās teorētiski tiek izklāstīti moderno metožu pamatprincipi. Ar šo metožu praktiskās izmantošanas iespējām studenti iepazīstas izstrādājot laboratorijas darbus, tiek demonstrēta darbībā jaunākā modernākā aparatūra. Noformējot laboratorijas darbu protokolus studenti apgūst prasmi interpretēt iegūtos mērījumu rezultātus.