Kursa uzdevumi: iepazīstināt studentus ar uzņēmuma finansēšanas principiem, avotiem, metodēm. Iemācīt veikt nepieciešamas finansēšanas noteikšanas aprēķinus (iekšējās un ārējās finansēšanas gadījumos), iepazīstināt ar paņēmieniem, kā izvēlēties izdevīgākās finansēšanas iespējas, izdevīgākus attīstības plānus, iemācīt sastādīt uzņēmuma finansu budžetu.