Medicīniskās mikrobioloģijas un imunoloģijas kursā apskata mikroorganismus, kas izraisa cilvēka infekciju slimības, kā arī apgūst zināšanas par premikrobu vielu iedarbības mehānismiem un vakcīnu nozīmi. Imunoloģijas sadaļā tiek skaidroti pamatjēdzieni par imūnās sistēmas funkcijām. Pēc kursa noklausīšanās farmācijas programmas studenti iegūst zināšanas par vispārīgās mikrobioloģijas un imunoloģijas tēmām, kas ir nepieciešamas, strādājot gan aptiekās, gan arī farmaceitiskajā rūpniecībā: 1) par mikroorganismu bioloģiju - baktēriju , vīrusu, sēņu, protozoju struktūru un to galvenajām ierosinātajām slimībām un ārstēšanas principiem; 2) par antimikrobiāliem līdzekļiem - antibiotikām, vakcīnām, to nozīmi un arī blakusparādībām ; 3) par imūnās sistēmas funkcijām.
Rezultāti
Pēc studiju kursa apguves studenti:
1) izprot baktēriju uzbūvi un identifikāciju laboratorijā,
2) spēj raksturot galvenās klīniski nozīmīgu mikroorganismu grupas un nosaukt piemērus mikroorganismiem un to izraisītām slimībām,
3) pārzin antimikrobiālo līdzekļu grupas un iedarbības mehānismus, izprot baktēriju rezistences jēdzienu
4) izprot imūnsistēmas funkcijas un spēj definēt šūnu un humorālās imunitātes jēdzienus,
5) spēj integrēt zināšanas par mikroorganismiem un imūnsistēmu, lai izskaidrotu vakcinācijas pamatus,
6) spēj lasīt un interpretēt zinātnisko literatūru par medicīnisko mikrobioloģiju un imunoloģiju.