Kursa mērķis ir iegūt zināšanas par tautsaimniecības finansu rādītājiem, kā arī komercbanku darbības rādītājiem, analizējot Latvijas Bankas izstrādātos normatīvos dokumentus, kuru regulē atskaišu sastādīšanas un iesniegšanas kārtību komercbankās.