Kursā apgūst matemātiskās metodes, ko pielieto optimālās plānošanas ekonomisko modeļu uzdevumos, lēmumu analīzē un racionālas darbības analīzē.