Course Image Fizi1010 : Zemes fizika

Fizi1010 : Zemes fizika

Kursa mērķis ir radīt izpratni par dabas parādību fizikālajiem cēloņiem un galvenajām likumsakarībām procesos uz Zemes, atmosfērā un hidrosfērā.