Kursā “Ievads reliģijas psiholoģijā” studente/s tiks iepazīstināta/s ar reliģijas kā fenomena psiholoģiskajiem un socioloģiskajiem aspektiem gan individuālajā, gan kolektīvajā dimensijās. Šī izziņas procesa viens no galvenajiem mērķiem ir palīdzēt studentei/am izveidot līdzsvaroti integrētu terorētisku uzskatu par cilvēku kā fundamentāli reliģiozu būtni, jeb homo religiosus.