Šī kursa mērķis ir tuvāk iepazīties ar mūsdienīgu vārdnīcu, kura tapusi pateicoties antropologu, sociologu ietekmei uz kultūras pētniecību, pavērsienam uz kultūras studijām un to atgriezeniskai ietekmei uz sociālo teoriju kopumā; ar vārdnīcu, kura nepieciešama, lai piedalītos diskusijās par kultūras problēmām popkultūras un multikulturālisma situācijā; apzinātu kultūras interpretācijas, analīzes, sistēmteorijas, kultūras studiju kontekstu un tās atsevišķos problēmu komplektus.