Kursa mērķis ir sniegt pamatzināšanas par organisma uzbūvi un funkcijām, formas un funkcijas vienotību. Kursā tiek apskatīta šūnu, audu, orgānu un orgānu sistēmu struktūra un funkcijas, fizioloģisko funkciju (somātisko, veģetatīvo, sensoro, psihisko) bioloģiskā mērķtiecība (izdzīvot, nodrošināt individuālo ontoģenēzi, pilnveidoties) un regulācijas iespējas (pašregulācija, neirālā regulācija, humorālā: metaboliskā un hormonālā regulācija).