Course Image Ģeol3004 : Latvijas ģeoloģija

Ģeol3004 : Latvijas ģeoloģija

Studiju kursa mērķis ir nodrošināt padziļinātu un sistemātisku zināšanu iegūšanu par Latvijas teritorijas ģeoloģisko novietojumu, attīstību un uzbūvi, pirmskvartāra iežiem, kvartāra nogulumiem, relje…