Studiju kursā „Juridisko metožu mācība” studējošais iegūst prasmes piemērot tiesības faktiskajam gadījumam: atrast piemērojamās tiesības, noteikt būtiskos faktus, noteikt tiesiskās sekas, apgūst juridisko argumentāciju, strukturētu un skaidru kāzusa risinājuma rezultātu noformēšanu.