Course Image Open Science

Open Science

E-kurss izstrādāts ar mērķi veidot izpratni par jēdzienu "atvērtā zinātne" (Open Science), kā arī veicināt tā atpazīstamību Latvijas zinātnes sabiedrībā. Atvērtās zinātnes principi iegūst arvien liel…