Course Image Metakurss : Informātika

Metakurss : Informātika

Studiju kurss paredzēts visiem LU studentiem, kuriem nepieciešams papildināt zināšanas informācijas un komunikācijas tehnoloģijās (IKT), kas nepieciešamas sekmīgai studenta izvēlētās studiju programm…
Course Image Metakurss : Lietišķo programmu pakešu izvēlētas nodaļas

Metakurss : Lietišķo programmu pakešu izvēlētas nodaļas

Studiju kurss paredzēts visiem Matemātikas maģistra studiju programmu studentiem, kuriem nepieciešams papildināt zināšanas informācijas un komunikācijas tehnoloģijās (IKT), kas nepieciešamas sekmīgai…
Course Image Metakurss : Programmēšana un datori I

Metakurss : Programmēšana un datori I

Studiju kursa mērķis ir izveidot priekšstatu par algoritmiem un programmu izstrādes procesu, kā arī sniegt praktiskās iemaņas programmu izstrādē, lietojot strukturētās programmēšanas paradigmu un dar…
Course Image Metakurss : Programmēšana un datori II

Metakurss : Programmēšana un datori II

Studiju kursa mērķis ir izveidot priekšstatu par algoritmiem un programmu izstrādes procesu, kā arī sniegt praktiskās iemaņas programmu izstrādē, lietojot strukturētās programmēšanas paradigmu un dar…
Course Image Metakurss : Programmēšanas elementi biroja lietotnēs

Metakurss : Programmēšanas elementi biroja lietotnēs

Kursā studenti tiek iepazīstināti ar to, kā biroja lietotnēs, lai automatizētu mācību un biroja darbu, var izstrādāt papildinājumus, izmantojot programmēšanas valodas Visual Basic for Applications un…