Matemātikas izmantošana Moodle vidē

27.11.2007.

Moodle piedāvā ļoti jaudīgu iespēju matemātikas un dažādu speciālo simbolu ievietošanā kursa materiālos — formulas ir iespēja rakstīt LaTeX1 formātā. LaTeX ir tipogrāfiskās salikšanas sistēma ar ilgu vēsturi, un tā pasaulē joprojām tiek plaši izmantota matemātikas un fizikas dokumentu salikšanā. LaTeX jau ir tik sens, ka tiek uzskatīts, ka tajā vairs nav palikušas programmēšanas kļūdas.

Lai rakstītu LaTeX formulas e-studiju materiālos, formulas no abām pusēm ir jāiekļauj starp divkāršām dolāra zīmēm ($$, nedrīkst likt atstarpi starp $ zīmēm). Šādi ierakstītās formulas vai simboli tiek automātiski noprocesēti un konvertēti par attēliem, kas korekti attēlosies jebkurās pārlūkprogrammās. Formulas un simbolus šādi var likt visdažādākajās e-studiju vides vietās, t.sk. diskusijās, Wiki, emuāros, testu jautājumos un atbildēs.

Piemēri:

Biežāk izmantoto LaTeX matemātisko simbolu sarakstu var apskatīt šeit.

Internetā ir plaši pieejama informācija par LaTeX izmantošanu matemātikas rakstīšanā. Piemēram, par LaTeX formulu salikšanu var lasīt:


1 http://en.wikipedia.org/wiki/LaTeX