ES vai ESF logo pievienošana

ES vai ESF logo pievienošanas soļi:

  1. Jāpieslēdzas http://estudijas.lu.lv/ ar savu lietotāja vārdu un paroli, jāatver kursu (kursa sākuma lapa)

  2. Kursa sākuma lapā labajā augšējā stūrī nospiest pogu "Turn editing on"1. Lapas augšā uzreiz pēc virsraksta "Topic outline" redzama maza ikona (ja uzliek pa virsu kursoru, parādās uzraksts "Edit summary"), nospiest šo ikonu.

  3. Parādās HTML redaktors. Nospiest pogu (insert image).

  1. Visbeidzot jāsaglabā izmaiņas (poga "Save changes").

Rezultāts redzams kursa sākuma lapā augšpusē.1Rediģēšanas režīmu iespējams ieslēgt arī kursa Administration blokā, nospiežot “Turn editing on”