Viesu pieejas izmantošana Latvijas Universitātes e-kursos

23.11.2007.

Anotācija

Šajā instrukcijā ir aprakstītas viesu piekļuves iespējas Latvijas Universitātes e-kursiem Moodle vidē. Tiek sniegti norādījumi, kā e-kursos pareizi iestatīt viesu pieeju.

Saturs

 1. 1  Viesu piekļuves iespējas
 2. 2  Moodle e-kursa konfigurēšana
  1. 2.1  Viesu pieeja LU pasniedzējiem un studentiem
  2. 2.2  Viesu pieeja bez lanet lietotāja vārda

1  Viesu piekļuves iespējas

E-kursos ir iespējams nodrošināt šādas viesu pieejas:

Reģistrācijas atslēga ir parole, kuru kursa izstrādātājs vajadzības gadijumā var uzlikt savam e-kursam, lai ierobežotu viesu piekļuvi.

Visos gadījumos e-kursā viesiem ir tikai lasīšanas pilnvaras. Viesi nevar piedalīties diskusijās vai citās e-kursa aktivitātēs. Lai pilntiesīgi strādātu e-kursā, ir nepiciešams reģistrēties uz kursu LUISā1. Šajā gadījumā tiek automātiski nodrošināta personas piekļuve e-kursam ar studenta pilnvarām.


1 Latvijas Universitātes Informatīvā Sistēma http://www.luis.lv

2  Moodle e-kursa konfigurēšana

2.1  Viesu pieeja LU pasniedzējiem un studentiem

Lai ieslēgtu viesu pieeju LU pasniedzejiem un studentiem, kursa iestatījumos ir jāatļauj reģistrācija uz kursu.

 1. Jāatver kursa iestatījumu lapa.

 2. Jāatļauj reģistrācija uz kursu.

 3. Lai ierobežotu reģistrāciju ar paroli, tā jāieraksta laukā Reģistrācijas atslēga. Ja reģistrācijas atslēga nav norādīta, kursam varēs piekļūt visi lanet lietotāji.

 4. Jāsaglabā izmaiņas, spiežot Saglabāt izmaiņas.

2.2  Viesu pieeja bez lanet lietotāja vārda

Lai aktivizētu brīvu viesu pieeju, kursa iestatījumos jāielēdz "Atļaut piekļuvi viesiem, kuriem nav atslēgas" un jāsaglabā izmaiņas.

Lai tomēr ierobežotu viesu piekļuvi ar reģistrācijas atslēgu, bet atļautu viesus arī bez Lanet lietotāja vārda, jārīkojas šādi:

 1. Jāatļauj reģistrācija uz kursu. Ja reģistrācija uz kursu nav atļauta, viesi ar atslēgu nevar piekļūt kursam!

 2. Jāieliek reģistrācijas atslēga un "Atļaut piekļuvi viesiem, kuriem ir atslēga"

 3. Visbeidzot jāsaglabā izmaiņas, spiežot Saglabāt izmaiņas.