LU MOODLE kursu veidotāju pamācība

LU MOODLE kursu veidotāju pamācība

Haga clic en LU_MOODLE_kursu_veidotaju_pamaciba.pdf para ver el archivo.