Video pamācības pasniedzējiem

1. Individuālo vērtējumu protokolu aizpildīšanas video pamācība:


2. Gala vērtējumu ievadīšanas un apstiprināšanas video pamācība:

Última modificación: Friday, 22 de May de 2015, 14:45