Videopamācības pasniedzējiem

1. Individuālo vērtējumu protokolu aizpildīšanas videopamācība:

2. Gala vērtējumu ievadīšanas un apstiprināšanas videopamācība:

Última modificación: Friday, 20 de September de 2019, 15:33