Video pamācības pasniedzējiem

1. Individuālo vērtējumu protokolu aizpildīšanas video pamācība:


2. Gala vērtējumu ievadīšanas un apstiprināšanas video pamācība:

Last modified: Friday, 22 May 2015, 2:45 PM