Videopamācības pasniedzējiem

1. Individuālo vērtējumu protokolu aizpildīšanas videopamācība:

2. Gala vērtējumu ievadīšanas un apstiprināšanas videopamācība:

Last modified: Friday, 20 September 2019, 3:33 PM