VIDEO PAMĀCĪBAS PASNIEDZĒJIEM

1. Individuālo vērtējumu protokolu aizpildīšanas video pamācība:


2. Gala vērtējumu ievadīšanas un apstiprināšanas video pamācība:

Last modified: Tuesday, 15 September 2015, 12:12 PM