Jautājumi un konsultācijas e-studijās / Issues and advice in e-studies

Jautājumi un konsultācijas e-studijās (pasniedzējiem)

Par jautājumiem, kas saistīti ar e-studijām var rakstīt uz e-pastu estudijas@lu.lv vai zvanīt -  e-studijas: 67034993, IT serviss: 67034857.

Katrā fakultātē dekāna apstiprināts e-kursu koordinators iespēju robežās konsultē fakultātes mācībspēkus par e-kursu izstrādi un lietošanu.

Pasniedzējam ir jāvēršas pie savas fakultātes e-kursu koordinatora, ja nepieciešams:

  • izveidot jaunu e-kursu (jānorāda e-kursa LU kods, nosaukums un pasniedzēju/izstrādātāju vārdi, uzvārdi un lietotājvārdi);
  • e-kursam pievienot vai noņemt kursa izstrādātāju/jus (jānorāda e-kursa kods, nosaukums, pievienojamo kursa izstrādātāju vārdi, uzvārdi, LU lietotājvārdi jeb LU e-pasta adreses;
  • sadalīt e-kursu vairākās versijās:

1) pēc studiju formas (pilns un nepilns laiks);
2) pēc studiju valodas (latviešu un angļu);
3) pēc studiju programmas.

E-kursu koordinators nosūta rakstisku pieprasījumu uz estudijas (at) lu.lv

LU Informācijas tehnoloģiju departaments piedāvā e-studiju individuālas konsultācijas un seminārus pasniedzējiem.
Konsultācijās ietilpst:
  • palīdzība e-kursa sakārtošanā - mācību materiālu ievietošana, uzdevumu veidošana u.c.;
  • individuāla vērtējumu grāmatas iekārtošana;
  • konsultācijas un ieteikumi efektīvākai e-studiju izmantošanai.
Lai pieteiktos uz individuālu konsultāciju lūdzu rakstiet vai zvaniet e-studiju konsultantam:
Elva Kamoliņa (e-pasts: elva.kamolina (at) lu.lv , tālr. 67034993);
Alvis Valdemiers (e-pasts: alvis.valdemiers (at) lu.lv , tālr. 67034856).

Konsultāciju un semināru laikus skatieties kalendārā.Pasniedzējiem! Pieteikšanās uz LU e-studiju vides semināriem

Konsultāciju un semināru norises vieta - IT departaments, Rīga, Aspazijas bulvāris 5 (149.telpa). Ieeja caur pagalmu pa stiklotajām durvīm. Skatīt karti!

Pēdējās izmaiņas: trešdiena, 2020. gada 18. marts, 11:22