Jautājumi un konsultācijas e-studijās (pasniedzējiem)

Par jautājumiem, kas saistīti ar e-studijām var rakstīt uz e-pastu estudijas@lu.lv vai zvanīt -  e-studijas: 67034993, IT serviss: 67034999.

Katrā fakultātē dekāna apstiprināts e-kursu koordinators iespēju robežās konsultē fakultātes mācībspēkus par e-kursu izstrādi un lietošanu.

Pasniedzējam ir jāvēršas pie savas fakultātes e-kursu koordinatora, ja nepieciešams:

  • izveidot jaunu e-kursu (jānorāda e-kursa LU kods, nosaukums un pasniedzēju/izstrādātāju vārdi, uzvārdi un lietotājvārdi);
  • e-kursam pievienot vai noņemt kursa izstrādātāju/jus (jānorāda e-kursa kods, nosaukums, pievienojamo kursa izstrādātāju vārdi, uzvārdi, LU lietotājvārdi jeb LU e-pasta adreses;
  • sadalīt e-kursu vairākās versijās:

1) pēc studiju formas (pilns un nepilns laiks);
2) pēc studiju valodas (latviešu un angļu);
3) pēc studiju programmas.

E-kursu koordinators nosūta rakstisku pieprasījumu uz estudijas (at) lu.lv

LU Informācijas tehnoloģiju departaments piedāvā e-studiju individuālas konsultācijas un seminārus pasniedzējiem.
Pēdējās izmaiņas: trešdiena, 2018. gada 12. decembris, 15:10