LU MOODLE kursu veidotāju pamācība

15.  Viki rīks

Viki rīks ir paredzēts kolektīvai dokumentu rediģēšanai. To var izmantot, piemēram, studentu grupu darba organizēšanai, kur katrai studentu grupai iespējams izveidot savu viki lapu, kurā studenti var veidot grupas prezentācijas.

Lai pievienotu un iestatītu viki rīku:

  1. Jāieslēdz kursa rediģēšana;
  2. Jāpievieno aktivitāte — Pievienot aktivitāti > Viki;
  3. Jāaizpilda obligāti ievadāmie lauki — viki Lapas nosaukums un Viki apraksts;
  4. Vispirms ir jāizvēlas Viki režīms - Individuāls viki vai Sadarbības viki (sk. 114. att.). Ir būtiski uzstādīt Viki režīmu tā izveides brīdī, jo vēlāk to nomainīt nevar.
  5. Ja nepieciešams pie Vispārējiem moduļa iestatījumiem norāda arī grupas režīmu.

114. att. Viki rīka pamatiestatījumi

Pirmo reizi atverot izveidoto Viki, parādās izvēles logs, kurā jāieraksta lapas nosaukums un jāizvēlas lapas formāts:
  • HTML formāts  — pieejams HTML (Hiperteksta iezīmēšanas valodas) redaktors;
  • Creole formāts  — plaši pazīstama Viki iezīmēšanas valoda, kurā ir pieejama neliela rediģēšanas rīkjosla;
  • NWiki formāts  — Mediawiki iezīmēšanas valoda, kura ir iebūvēta Nwiki modulī.

115. att. Viki lapas formāta iestatīšanas logs

Atkarībā no izvēlētā formāta, Viki rīks veido satura rādītāju, kas kalpo ērtākai lapas šķirstīšanai (sk. 116. att.).

Zināšanai!!! HTML versijā veidojas vienlīmeņa satura rādītājs ar galveno nodaļu virsrakstiem, ja nepieciešams veidot dokumentu ar vairākiem līmeņiem (apakšnodaļām), tad ieteicams Viki lapai izvēlēties Creole vai NWiki formātu.

Viki izveidoto darbu var apskatīt izvēloties cilni Skatīt.

116. att. Izveidota Viki lapa skatīšanas režīmā

Lai rediģētu Viki dokumentu ir jāatver cilne Edit (rediģēt). Atkarībā no izvēlētā Viki lapas formāta, atšķiras rediģēšanas rīkjosla ar piedāvātajiem rīkiem.

117. att. Viki cilne Edit (Rediģēt) HTML formātā

118. att. Viki cilne Edit (Rediģēt) Creole formātā

Jebkurš Viki lietotājs, cilnē Komentāri, var apskatīt pārējo lietotāju komentārus un pievienot savus komentārus noklikškinot uz saites Pievienot komentāru (sk. 119. att.).

119. att. Viki cilne Komentāri

Viki rīka sadaļā Vēsture var redzēt visus lietotājus, kuri ir piedalījušies "Kursa projekta darba" tapšanā (sk. 120. att.).

120. att. Viki cilne Vēsture

Ja nepieciešams, var veikt lietotāju izveidoto versiju salīdzināšanu (sk. 121. att.)  — vispirms no saraksta izvēlas lietotāju versijas, tad noklikšķina uz pogas Salīdzināt izvēlēto.

121. att. Lietotāju izveidoto versiju salīdzināšana

Ar Viki rīka palīdzību var veidot Viki lapas ar sazarotu struktūru, līdzīgi, kā web lapām. Cilnē Karte atrodas "Lapu saraksts", kurā atrodamas visas Viki lapas sakārtotas alfabētiskā secībā (sk. 122. att.). Pārvietoties pa Viki lapām var noklikšķinot uz izvēlētās lapas saites.

122. att. Viki cilne Karte

Viki izmantojamie faili tiek augšupielādēti un ir atrodami cilnē Faili (sk. 123. att.). Lai augšupielādētu failus ir jānoklikšķina uz pogas Edit wiki files. Tiek atvērts failu augšupielādes logs (sk. 124. att.), kurā jānoklikšķina uz pogas Pievienot un tālāk jāizvēlas fails no datora failu direktorijas. Kad lietotāja izvēlētie faili ir augšupielādēti, jānoklikšķina uz pogas Saglabāt izmaiņas.

123. att. Viki cilne Faili

124. att. Failu augšupielāde

Veiksmi darbā!