LU MOODLE kursu veidotāju pamācība

14.2.  Dalībnieku pievienošana grupām

Kad grupa izveidota, var pievienot dalībniekus. Iezīmē grupu un tad izmanto izvēlni “Pievienot/noņemt lietotājus” (sk. 112. att).

112. att. Dalībnieku pievienošanas/noņemšana

Dalībnieku izvēlas, uzklikšķinot uz vārda, uzvārda un izmantojot pogu Pievienot. Līdzīgi dara ar dalībnieka noņemšanu no grupas. Skaitlis iekavās norāda, cik grupās dalībnieks uz doto brīdi ir pievienots.

Kad visas grupas izveidotas un dalībnieki pievienoti, ar grupām joprojām var veikt dažādas darbības — rediģēt grupas iestatījumus, izdzēst atlasīto grupu, koriģēt dalībnieku sastāvu (sk. 113. att).

113. att. Grupu veidošanas/rediģēšanas iespējas